Άδεια Λειτουργίας

Χουμπέι: Άδεια επαναλειτουργίας σε επιχειρήσεις και υπηρεσίες

Χουμπέι: Άδεια επαναλειτουργίας σε επιχειρήσεις και υπηρεσίες

Θα ξεκινήσουν να επαναλειτουργούν τομείς-κλειδιά όπως αυτός των συγκοινωνιών, της παραγωγής εξοπλισμού και αναλωσίμων υγείας και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ