Αγία Αικατερίνη

Εικόνες εγκατάλειψης στην πλατεία Αγίας Αικατερίνης

Εικόνες εγκατάλειψης στην πλατεία Αγίας Αικατερίνης

Aν συμβεί κάποιο ατύχημα σοβαρό ή μη, σε ποια υπηρεσία θα πρέπει να στραφεί ο πολίτης για να βρει το δίκιο του;