Άχρωμο

Αυτό το άχρωμο και άοσμο

Αυτό το άχρωμο και άοσμο

Κοιτούσε το είδωλο του. Ήταν ευχαριστημένος με το είδωλο του.