Αιδώς

Χωρίς αιδώ

Χωρίς αιδώ

Αν τα πράγματα εξακολουθήσουν αυτή την πορεία, το αύριο δεν προβλέπεται ευοίωνο.