Αίτηση

Παράταση αιτήσεων στα ΚΔΑΠ

Παράταση αιτήσεων στα ΚΔΑΠ

Παράταση για να υποβάλλουν  την αίτηση  τους ηλεκτρονικά στη σελίδα www.eetaa.gr, έως και 08/08/2021

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ