Αλαταποθήκη

Πόσο καιρό θα μένουν έτσι τα μνημεία;

Πόσο καιρό θα μένουν έτσι τα μνημεία;

«Γενικώς κατεδαφιζόμεθα» αλλά ποιος δίνει σημασία;