Αμερικανικά ταχυδρομεία

ΗΠΑ: Εξετάζεται η χορήγηση δανείου άνω των $10 δισ. στα αμερικανικά ταχυδρομεία

ΗΠΑ: Εξετάζεται η χορήγηση δανείου άνω των $10 δισ. στα αμερικανικά ταχυδρομεία

Τα αμερικανικά ταχυδρομεία έχουν ενημερώσει ότι είναι ενδεχόμενο να μη μπορούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους μετά τον Σεπτέμβριο, χωρίς τη χορήγηση βοήθειας