Αναπηρικές Παροχές

Παρέμβαση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για παράταση των αναπηρικών παροχών

Παρέμβαση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για παράταση των αναπηρικών παροχών

Λόγω της αναστολής λειτουργίας επιτροπών του ΚΕΠΑ