Ανδρέα Παντελούς

Μπράβο στον Ανδρέα της Περιφέρειας, που χάρισε ζωή!

Μπράβο στον Ανδρέα της Περιφέρειας, που χάρισε ζωή!

Δημόσιος έπαινος του Περιφερειακού Συμβουλίου για εργαζόμενο στη Περιφέρεια Κρήτης που βρέθηκε συμβατός δότης μυελού των οστών σώζοντας ένα παιδί στην Τουρκία