Άνεργοι Ναυτικοί

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε άνεργους ναυτικούς

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε άνεργους ναυτικούς

Οι δικαιούχοι πρέπει να αποστείλουν δικαιολογητικά για την χορήγηση της εν λόγω ενίσχυσης, απευθείας προς την Κεντρική Υπηρεσία του Οίκου Ναύτου