Ανεξάρτητη Αρχή

Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής για το Περιβάλλον πρότεινε ο Γιώργος Αλεξάκης

Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής για το Περιβάλλον πρότεινε ο Γιώργος Αλεξάκης

Τί πρότεινε ο Εντεταλμένος για τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά Θέματα, στο πλαίσιο ενημέρωσης του έργου LIFE PROWhIBIT