Άννα Ελευθεριάδου - Γκίκα

Σε λειτουργία δομή παροχής συσσιτίου στο Δήμο Ρεθύμνης

Σε λειτουργία δομή παροχής συσσιτίου στο Δήμο Ρεθύμνης

Στο πλαίσιο συνεργασίας του Δήμου Ρεθύμνης με την ΑΜΚΕ «Ξένιος Ζεύς»