Απαγόρευση

"Μας απαγόρευσαν την είσοδο στον λιμενοβραχίονα"

"Μας απαγόρευσαν την είσοδο στον λιμενοβραχίονα"

Ποιος είναι ο αρμόδιος που θέτει σε λειτουργία μια τέτοια απαγόρευση, χωρίς καμία σήμανση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με μια εντολή ενός υπαλλήλου ιδιωτικής εταιρείας φύλαξης;

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ