Αποκατάσταση Βλάβης

Εδώ και μήνες δεν έχει αποκατασταθεί η βλάβη στο κτίριο Αχτάρικα

Εδώ και μήνες δεν έχει αποκατασταθεί η βλάβη στο κτίριο Αχτάρικα

Με αποτέλεσμα να μη λειτουργεί το παιδικό δανειστικό τμήμα της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης