Απορριφθέντες Εκπαιδευτικοί

Λύση για τους απορριφθέντες εκπαιδευτικούς λόγω παραβόλου, ζητάει ο Σ.Βαρδάκης

Λύση για τους απορριφθέντες εκπαιδευτικούς λόγω παραβόλου, ζητάει ο Σ.Βαρδάκης

«Η Κυβέρνηση οφείλει να δώσει σήμερα κιόλας λύση για όσους απορρίφθηκαν από τους προσωρινούς πίνακες των προκηρύξεως 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019, χωρίς δική τους ευθύνη»

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ