Αρτοποιεία

Προτείνουν κλείσιμο των αρτοποιείων το απόγευμα

Προτείνουν κλείσιμο των αρτοποιείων το απόγευμα

Πρόταση του Συλλόγου Αρτοποιών Χανίων