Ασφαλιστική Εισφορά

Παρατείνεται η καταβολή της ασφαλιστικής εισφοράς του 2019

Παρατείνεται η καταβολή της ασφαλιστικής εισφοράς του 2019

Η νέα καταληκτική ημερομηνία καταβολής ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς για το έτος 2019