Αστική ευπρέπεια

Παυλόπουλος: Πότε και πώς θεμελιώνεται αστική ευθύνη του Δημοσίου λόγω βλάβης της υγείας

Παυλόπουλος: Πότε και πώς θεμελιώνεται αστική ευθύνη του Δημοσίου λόγω βλάβης της υγείας

Τα νομολογιακά δεδομένα της απόφασης ΣτΕ (Τμ. Α΄) 622/2021.