Αυτοβιογραφία

Μπάρμπα: Έπλενα πιάτα για να πληρώσω τα δίδακτρα της σχολής μου

Μπάρμπα: Έπλενα πιάτα για να πληρώσω τα δίδακτρα της σχολής μου

Η ηθοποιός ετοιμάζει τη βιογραφία της