Αυτοδιοικητικοί φορείς

Στην Αθήνα ο Γιάννης Κουράκης για επαφές με αυτοδιοικητικούς φορείς

Στην Αθήνα ο Γιάννης Κουράκης για επαφές με αυτοδιοικητικούς φορείς

Αύριο θα συμμετάσχει στην συνεδρίαση της ΚΕΔΕ.