Αυτοκίνητα

Μέχρι να φύγει το φανάρι της ταλαιπωρίας, οι ουρές ... ουρές!

Μέχρι να φύγει το φανάρι της ταλαιπωρίας, οι ουρές ... ουρές!

Όλοι αναμένουν τη μέρα που το φανάρι θα είναι πια παρελθόν...

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ