Βαρέα Οχήματα

Απαγόρευση της κίνησης των βαρέων οχημάτων στις εθνικές οδούς

Απαγόρευση της κίνησης των βαρέων οχημάτων στις εθνικές οδούς

Θα ισχύει κάθε Παρασκευή και Κυριακή καθ' όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου