Βασιλική

"Άγιο" είχε οδηγός μετά από τροχαίο

"Άγιο" είχε οδηγός μετά από τροχαίο

Μια άμορφη μάζα έγινε το όχημα