Βάτραχος

Ένας βάτραχος Τρίκλωπας … στα Παραμύθια του Σαββάτου!

Ένας βάτραχος Τρίκλωπας … στα Παραμύθια του Σαββάτου!

Μια απολαυστική ιστορία για μικρούς αναγνώστες που μιλάει για την τόλμη, το θάρρος, τις μεγάλες αποφάσεις, την πίστη στις αξίες, τα ιδανικά, τον εαυτό μας.