Βήμα

Plexiglass στο βήμα της Βουλής

Plexiglass στο βήμα της Βουλής

Το εσωτερικό της Βουλής άλλαξε