Βιώσιμη Κινητικότητα

Πρώτη συνάντηση εργασίας Επιτροπής Διαβούλευσης Σχεδίου Βιώσιμης Κινητικότητας Δήμου Πλατανιά

Πρώτη συνάντηση εργασίας Επιτροπής Διαβούλευσης Σχεδίου Βιώσιμης Κινητικότητας Δήμου Πλατανιά

Στην Επιτροπή Διαβούλευσης για το στρατηγικό σχέδιο βιώσιμης κινητικότητας για κατοίκους και επισκέπτες

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ