Βόρειος Λιμενοβραχίονας

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση των έργων στη "Λεωφόρο bypass"

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση των έργων στη "Λεωφόρο bypass"

Με πρωτοβουλία του ΟΛΗ ο λιμενοβραχίονας θα αποκτήσει έναν εικαστικό χαρακτήρα στους επόμενους μήνες

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ