Δελτία Άρδευσης

Εβδομαδιαία δελτία άρδευσης

Εβδομαδιαία δελτία άρδευσης

Και οδηγίες για τις αρδευτικές ανάγκες σε νερό, τα κρίσιμα στάδια ανάπτυξης, καθώς και τις ενδεικτικές τιμές ελλειμματικής άρδευσης για συγκεκριμένες καλλιέργειες της Περιφέρειας Κρήτη

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ