Διαδικτυακές Πλατφόρμες

Από το 2023 θα φορολογούνται στην ΕΕ οι πωλήσεις στις διαδικτυακές πλατφόρμες

Από το 2023 θα φορολογούνται στην ΕΕ οι πωλήσεις στις διαδικτυακές πλατφόρμες

Εγκρίθηκαν νέοι κανόνες από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης