Διαδικτυακή Υπηρεσία

Χαρτογραφική παρουσίαση πολιτιστικών γεγονότων στην Κρήτη - Μια καινοτόμα υπηρεσία

Χαρτογραφική παρουσίαση πολιτιστικών γεγονότων στην Κρήτη - Μια καινοτόμα υπηρεσία

Περιλαμβάνει μια ευρύτατη γκάμα πληροφοριών, που ενδιαφέρουν τόσο τους κατοίκους όσο και τους επισκέπτες της Κρήτης.