Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας

Η σωστή χρήση της μάσκας

Η σωστή χρήση της μάσκας

Όταν η μάσκα χρησιμοποιείται συνολικά οδηγεί σε μείωση του βαθμού μετάδοσης, και ως εκ τούτου του αριθμού των νέων κρουσμάτων