Διεύθυνση Κτηνιατρικής

Πρόγραμμα διαχείρισης νεκρών ζώων στην Κρήτη

Πρόγραμμα διαχείρισης νεκρών ζώων στην Κρήτη

Ξεκινά η υλοποίησή του