Ανταποδοτικό τέλος για νεκρά ζώα καλούνται να πληρώσουν και οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης

Newsroom
Newsroom

Τι ανακοινώθηκε από τη Δ/νση Κτηνιατρικής Περιφέρειας Κρήτης

Από τη Δ/νση Κτηνιατρικής Περιφέρειας Κρήτης ανακοινώνονται τα εξής:

Το εθνικό πρόγραμμα συλλογής και διαχείρισης νεκρών ζώων (ΕΠΣΥΔ) θεσπίστηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και υλοποιείται από τις Περιφέρειες της Χώρας, για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, της υγείας των ζώων και της προστασίας του περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την περισυλλογή, μεταφορά και αποτέφρωση/μεταποίηση των νεκρών εκτρεφόμενων βοοειδών, αιγών, προβάτων και χοίρων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται κυρίως από κρατικά κονδύλια, προκειμένου να συνδράμει τους κτηνοτρόφους στη συμμόρφωσή τους με τη νομοθετική απαίτηση περί ορθής διαχείρισης των νεκρών ζώων. Συμπληρωματικά της κρατικής χρηματοδότησης, ο κτηνοτρόφος συμβάλλει, στην υλοποίηση αυτής της υποχρέωσης του, με την καταβολή ενός πολύ χαμηλού ετήσιου ανταποδοτικού τέλους ανά κτηνοτροφική εκμετάλλευση, το ύψος του οποίου καθορίζεται ανάλογα με το είδος και τον αριθμό των ζώντων ζώων της κάθε εκμετάλλευσης. 

Το ετήσιο ανταποδοτικό τέλος ανέρχεται σε:

 • 1.5€ για κάθε βοοειδές,
 • 0.4€ για κάθε χοίρο, σε
 • 0.2€ για κάθε πρόβατο ή αίγα

Η πληρωμή του τέλους για το 2024 θα είναι πιλοτική και αφορά τους κτηνοτρόφους παραγωγικών ζώων (βοοειδών, αιγών, προβάτων και χοίρων) που διαθέτουν εκμεταλλεύσεις στις ακόλουθες Περιφέρειες:

 • Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
 • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
 • Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
 • Περιφέρεια Ηπείρου
 • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
 • Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 • Περιφέρεια Πελοποννήσου
 • Περιφέρεια Αττικής και
 • Περιφέρεια Κρήτης

Το ετήσιο ανταποδοτικό τέλος καθορίζεται σε κάθε εκμετάλλευση της χώρας, για τις ανάγκες του προγράμματος ΕΠΣΥΔ, ανάλογα με τον αριθμό των ζώντων ζώων αυτής, όπως δηλώνεται για τους πληθυσμούς αιγοπροβάτων και χοιρινών κατά την τελευταία ετήσια απογραφή, καθώς και για τους πληθυσμούς των βοοειδών, από τα στοιχεία του ηλεκτρονικού Μητρώου της εκμετάλλευσης βοοειδών, στο τέλος κάθε έτους, όπως αποτυπώνονται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κτηνιατρικής - Σήμανση και Καταγραφή Ζωικού Κεφαλαίου (ΟΠΣΚ).

Η καταβολή του τέλους για το έτος 2024, ξεκινά από 1 Απριλίου και ολοκληρώνεται έως και 30 Ιουνίου 2024. Το τέλος εισπράττεται με τη διαδικασία του ηλεκτρονικού παράβολου (e-παράβολο) και αποτελεί έσοδο της κάθε Περιφέρειας που ανήκει η κάθε κτηνοτροφική εκμετάλλευση.

Οι κτηνοτρόφοι βοοειδών, αιγών, προβάτων και χοίρων, οφείλουν μετά την αναγγελία του ΥΠΑΑΤ για την έναρξη πληρωμής του τέλους και εντός τριμήνου (από 1/4/2024 έως 30/6/2024) να προβούν στις ακόλουθες ενέργειες :

1. Εισαγωγή στην ψηφιακή υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ «Υπολογισμός και δέσμευση  e-παράβολου για ΕΠΣΥΔ» με τους κωδικούς του ΤΑΧΙS (Ψηφιακές Υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ (minagric.gr))

 • εκτύπωση της κατάστασης με τις εκμεταλλεύσεις και το οφειλόμενο ποσό ανά εκμετάλλευση που αντιστοιχούν στον συγκεκριμένο κωδικό ΤΑΧΙS.

2. Εισαγωγή στην υπηρεσία του e-παράβολου (e-Paravolo (gsis.gr))

 • έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου για κάθε εκμετάλλευση, ακολουθώντας τα ακόλουθα βήματα:
 • Χορήγηση παραβόλου à
 • Φορέας Δημοσίου: Αγροτικής Ανάπτυξης/Ζωική Παραγωγή-Υγεία Ζώων-Κτηνιατρική à
 • Κατηγορία Παραβόλου: Ετήσιο τέλος εθνικού προγράμματος συλλογής και διαχείρισης νεκρών ζώων (ΕΠΣΥΔ) à
 • Τύπος παραβόλου: (επιλέγετε την Περιφέρεια που ανήκει η εκμετάλλευση) à
 • (Συμπληρώνετε τα λοιπά προσωπικά σας στοιχεία) à
 • Υποβολή αιτήματος

3. Πληρωμή του/των παραβόλου/ων σε οποιαδήποτε συμβεβλημένη Τράπεζα.

4. Εισαγωγή στην ψηφιακή υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ «Υπολογισμός και δέσμευση  e-παράβολου για ΕΠΣΥΔ» με τους κωδικούς του ΤΑΧΙS (Ψηφιακές Υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ (minagric.gr))

 • καταχώρηση του αριθμού του e-παράβολου και δέσμευση αυτού για κάθε εκμετάλλευση

 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!        

Το e-παράβολο δεσμεύεται από την ψηφιακή υπηρεσία, εφόσον έχει εκδοθεί και πληρωθεί από τον κάτοχο των εκμεταλλεύσεων και το καταβληθέν ποσό ανά εκμετάλλευση είναι ακριβώς το ποσόν που έχει υπολογισθεί αυτόματα από το ηλεκτρονικό σύστημα. Σε περίπτωση ασυμφωνίας ΑΦΜ κατόχου ή/και καταβληθέντος ποσού ανά εκμετάλλευση, δεν γίνεται η δέσμευση του e-παράβολου από την ψηφιακή υπηρεσία και ενημερώνεται ηλεκτρονικά ο κάτοχος.

 

Εξαιρούνται από την καταβολή τέλους, οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που:

α) βρίσκονται σε περιοχές που χαρακτηρίζονται ως απόμερες, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο κατάλογο των απόμερων περιοχών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

β) βρίσκονται σε περιοχές της Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΠΕ Λάρισας, ΠΕ Καρδίτσας, ΠΕ Τρικάλων, ΠΕ Μαγνησίας και ΠΕ Σποράδων)

γ) διαθέτουν σύστημα ιδιο-διαχείρισης των νεκρών ζώων σε εγκεκριμένη μονάδα (π.χ. μονάδα αποτέφρωσης/μεταποίησης), σύμφωνα με τον επίσημο κατάλογο των εγκεκριμένων μονάδων διαχείρισης ΖΥΠ της Χώρας, που βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Για την επίλυση τυχόν προβλημάτων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

- να καλέσουν το κέντρο εξυπηρέτησης αγροτών του ΥΠΑΑΤ στο τηλέφωνο 1540

- να στείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στο ΥΠΑΑΤ στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

 

 

Φωτογραφία από Borko Manigoda από το Pixabay

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ