Δίμορφος

"Δίμορφος" και επίσημα το φεγγάρι του αστεροειδούς Δίδυμου

"Δίμορφος" και επίσημα το φεγγάρι του αστεροειδούς Δίδυμου

Το όνομα Δίμορφος προτάθηκε από τον αναπληρωτή καθηγητή Κλεομένη Τσιγάνη του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης