Διπλωματικές Πηγές

Διπλωματικές πηγές: Εκστρατεία fake news της Τουρκίας το δημοσίευμα των New York times

Διπλωματικές πηγές: Εκστρατεία fake news της Τουρκίας το δημοσίευμα των New York times

Οι τουρκικές υπηρεσίες έχουν διοχετεύσει ψευδείς πληροφορίες σε ΜΜΕ των ΗΠΑ, Βρετανίας, Γερμανίας και Γαλλίας