Δραστική Ουσία

Γερμανία: Κοντά στον εντοπισμό δραστικής ουσίας που θα εμποδίζει τον πολλαπλασιασμό του covid στο σώμα

Γερμανία: Κοντά στον εντοπισμό δραστικής ουσίας που θα εμποδίζει τον πολλαπλασιασμό του covid στο σώμα

Διευκρινίζεται πάντως ότι για την ανάπτυξη  φαρμάκου απαιτούνται τουλάχιστον πέντε-δέκα χρόνια