Εβδομάδα Καινοτομίας

On line η εβδομάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

On line η εβδομάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Με την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης