Έγκριση

Ψηφιακά η διαδικασία αδειοδότησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και υδατοκαλλιεργειών

Ψηφιακά η διαδικασία αδειοδότησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και υδατοκαλλιεργειών

Συνεχίζεται η ψηφιοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης στο πληροφοριακό σύστημα NotifyBusiness

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ