Ελαιόλαδο

Κυρίως σε χύμα μορφή οι εξαγωγές ελληνικού ελαιολάδου στη Σερβία

Κυρίως σε χύμα μορφή οι εξαγωγές ελληνικού ελαιολάδου στη Σερβία

Δεδομένου ότι παραδοσιακά, οι ελληνικές εξαγωγές ελαιόλαδου πραγματοποιούνται, κυρίως, σε μορφή χύμα, κύριος εθνικός στόχος είναι να μεταβληθούν οι όροι εμπορίας του, αυξάνοντας την προστιθέμενη αξία του και τα αντίστοιχα έσοδα από τη διάθεσή του στο εξωτερικό

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ