Έλεγχος Νομιμότητας

Π. Παυλόπουλος: Ένας ατελής έλεγχος νομιμότητας στις δραστηριότητες των social media

Π. Παυλόπουλος: Ένας ατελής έλεγχος νομιμότητας στις δραστηριότητες των social media

Ο τέως ΠτΔ ανέλυσε στους φοιτητές της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ το παράδειγμα του «Εποπτικού Συμβουλίου» (“Oversight Board”) του Facebook