Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας

Ο Κώστας Φωτάκης για τα 4 χρόνια λειτουργίας του ΕΛΙΔΕΚ

Ο Κώστας Φωτάκης για τα 4 χρόνια λειτουργίας του ΕΛΙΔΕΚ

Τί ανέφερε ο πρώην Αν. Υπουργός  Έρευνας και Καινοτομίας

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ