Επαγγελματική Ασθένεια

Επαγγελματική Ασθένεια & Covid-19

Επαγγελματική Ασθένεια & Covid-19

Η υπαγωγή της λοίμωξης Covid-19 στον εθνικό κατάλογο τον επαγγελματικών ασθενειών μοιάζει όχι μόνον ορθότερη αλλά και, κοινωνικά, περισσότερο δίκαιη.