Επενδυτές

Χιλιάδες εταιρείες και ιδιώτες καταναλωτές της Κρήτης περιμένουν μία απάντηση!

Χιλιάδες εταιρείες και ιδιώτες καταναλωτές της Κρήτης περιμένουν μία απάντηση!

Δεν είναι μόνο τα 400 kW Φ/Β Πάρκα στην Κρήτη αλλά και το Net-Metering πάνω από 10,8kW! Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση για το τι μέλλει γενέσθαι!

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ