Επιχειρηματίας

Του ήρθε λογαριασμός ρεύματος 29.522 ευρώ!

Του ήρθε λογαριασμός ρεύματος 29.522 ευρώ!

Καταγγέλλει και κινείται νομικά

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ