Επιχειρηματικό Απόρρητο

Επιχειρηματικό Απόρρητο: Προστασία

Επιχειρηματικό Απόρρητο: Προστασία

Οι ρήτρες και υποχρέωση εμπιστευτικότητας είναι δυνατό να επιβάλλονται είτε μέσω (αυτοτελών) συμφωνητικών εμπιστευτικότητας (:NDA) είτε και μέσω των βασικών συμβάσεων (λ.χ. εργασίας)

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ