Επιχειρηματικό Απόρρητο: Προστασία

Newsroom
Newsroom

Οι ρήτρες και υποχρέωση εμπιστευτικότητας είναι δυνατό να επιβάλλονται είτε μέσω (αυτοτελών) συμφωνητικών εμπιστευτικότητας (:NDA) είτε και μέσω των βασικών συμβάσεων (λ.χ. εργασίας)

Σε προηγούμενη αρθρογραφία μας επιχειρήσαμε να προσεγγίσουμε το περιεχόμενο και την αξία του επιχειρηματικού απορρήτου για την επιχείρηση. Επίσης: το ανταγωνιστικό προβάδισμα, το οποίο της προσδίδει στην αγορά. Αυτή όμως, ακριβώς, η (αναμφισβήτητη) αξία και σημασία του είναι που καθιστά απολύτως αναγκαία την πολυεπίπεδη προστασία του. Προστασία που παρέχεται, φυσικά, έναντι των εργαζομένων της επιχείρησης. Αυτονοήτως και έναντι των τρίτων. 

Ρήτρες & Συμφωνητικά Εμπιστευτικότητας

Προκύπτει, συχνά, ως αναγκαία η γνωστοποίηση επιχειρηματικών απορρήτων σε πρόσωπα εκτός της επιχείρησης (λ.χ. στο πλαίσιο της διενέργειας ενός due diligence). Αυτονόητη, κάποιες φορές, και η γνωστοποίησή τους προς εργαζόμενους που, ούτως ή άλλως, βαρύνονται με υποχρέωση εχεμύθειας

Οι ρήτρες και υποχρέωση εμπιστευτικότητας είναι δυνατό να επιβάλλονται είτε μέσω (αυτοτελών) συμφωνητικών εμπιστευτικότητας (:NDA) είτε και μέσω των βασικών συμβάσεων (λ.χ. εργασίας).  Η διάρκειά τους είναι δυνατό να ταυτίζεται με τη διάρκεια της (όποιας) συμβατικής σχέσης. Μπορεί, όμως, να εκτείνεται και πέρα από αυτή (:μετασυμβατικές ρήτρες). 

Ποινική Προστασία

Οι προβλέψεις του νόμου για τον αθέμιτο ανταγωνισμό

Ο ν. 146/1914 περί αθέμιτου ανταγωνισμού αποσκοπεί στη διαφύλαξη του επιχειρηματικού απορρήτου˙ στην προστασία, ιδίως, του φορέα του απορρήτου απέναντι σε πράξεις προσβολής. Η προστασία αυτή είναι ποινικής, σε ένα πρώτο επίπεδο, φύσης. 

Οι προβλέψεις του Ποινικού Κώδικα

Εκτός από τις προβλέψεις του ν. 146/1914, ποινική προστασία επιμέρους κατηγοριών του επιχειρηματικού απορρήτου παρέχεται μέσω σειράς διατάξεων του ΠΚ όταν η παραβίαση απορρήτων σχετίζεται απόρρητα προγράμματα ή δεδομένα Η/Υ (ενδ. 370Β και 370Γ ΠΚ). 

Αστική Προστασία

Οι προβλέψεις του νόμου για τον αθέμιτο ανταγωνισμό

Σε περίπτωση τέλεσης αξιόποινων πράξεων στο πλαίσιο του συγκεκριμένου νόμου, γεννάται υποχρέωση αποζημίωσης του παθόντα.  Υποχρέωση, επίσης, αποζημίωσης γεννάται και στην περίπτωση της παραβίασης της (γενικής) απαγόρευσης στις συναλλαγές, κάθε πράξης που γίνεται προς τον σκοπό ανταγωνισμού και αντίκειται στα χρηστά ήθη.

Οι προβλέψεις του νόμου για την προστασία της τεχνογνωσίας και του εμπορικού απορρήτου.

Ο ν. 4605/2019 προσδιόρισε, όπως αναφέραμε στην προαναφερθείσα, προγενέστερη, αρθρογραφία μας, την έννοια του εμπορικού απορρήτου. Επιπλέον, προέβλεψε τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες η απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη εμπορικού απορρήτου καθίσταται παράνομη. Παρέχει προσωρινή αλλά και οριστική δικαστική προστασία (μεταξύ άλλων): 

(α) Παύση ή απαγόρευση της χρήσης ή της αποκάλυψης του εμπορικού απορρήτου.

(β) Καταστροφή του μέσου ή ηλεκτρονικού αρχείου που περιέχει ή ενσωματώνει το εμπορικό απόρρητο ή παράδοσή του στον ενάγοντα.

Αποζημιώσεις & Κυρώσεις (Χρηματικές Ποινές)

Ο παραβάτης υποχρεούται να καταβάλλει αποζημίωση στον παθόντα. Επιπρόσθετα: το δικαστήριο μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις (χρηματικές ποινές) σε κάθε πρόσωπο που δεν συμμορφώνεται με οποιοδήποτε από τα μέτρα που διατάσσει.

Η προστασία του επιχειρηματικού απορρήτου αποδεικνύεται μείζονος σημασίας. 

Οι επαπειλούμενες (ποινικές και αστικές) κυρώσεις, παρ΄ ότι εκτεταμένες, δεν φαίνεται να λειτουργούν αποτρεπτικά για τους παραβάτες. Αναγκαία, κατά τούτο, προκύπτει η προσεκτική, εκ των υστέρων, διαχείριση ενδεχόμενων διαρροών (σε πρακτικό και νομικό επίπεδο). 

Περισσότερο όμως σημαντική, και απολύτως αναγκαία, αποδεικνύεται η πρόληψη-και στην προκειμένη περίπτωση. Η δημιουργία, με άλλα λόγια, προστατευτικού «τείχους» για τη διασφάλισή του. Και, αυτονοήτως, του αναγκαίου αποτρεπτικού και, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, διασφαλιστικού συμβατικού «πλέγματος» (:NDA-περί του οποίου επόμενη αρθρογραφία μας). 

Γρηγορείτε!

Σταύρος Κουμεντάκης

Managing Partner

Koumentakis and Associates Law Firm

Σημ.: Το παρόν άρθρο σε πλήρη μορφή


 

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ