Επιχειρηματικό Απόρρητο

Επιχειρηματικό Απόρρητο
Newsroom
Newsroom

Αξία & σημασία

Ποια θα ήταν, άραγε, η αξία των γνωστών-παγκόσμιων επιχειρηματικών κολοσσών (ενδ.: Apple, Google, Pfizer, Coca-Cola...) αν δεν ήταν επαρκώς «κλειδωμένα» και διασφαλισμένα τα επιχειρηματικά τους απόρρητα; Κι, ακόμα, ποια θα ήταν η αξία της δικής μας επιχείρησης αν τα επιχειρηματικά της απόρρητα, ήταν «κοινά τοις πάσι»; Για τις συνέπειες από τη διαρροή επιχειρηματικών απορρήτων όλοι γνωρίζουμε. Καλύτερα όμως, εκείνοι που τις έχουν υποστεί. 

Ενδείκνυται, δεδομένης της (αδιαμφισβήτητης) αξίας του να επιχειρήσουμε να κατανοήσουμε, ιδίως, το περιεχόμενό του. Θα αποτελέσει, τούτο, αναγκαία προϋπόθεση για να προσεγγίσουμε καλύτερα, σε επόμενη αρθρογραφία μας, τη σχετική με το θέμα προστασία που παρέχει η νομοθεσία μας. Επίσης, τις συνέπειες για τους παραβάτες.

Αξία & σημασία

Η διαφύλαξη της μυστικότητας για τα ευαίσθητα και απόρρητα στοιχεία μιας επιχείρησης συνδράμει, καθοριστικά κάποιες φορές, στη δημιουργία και διατήρηση ανταγωνιστικού προβαδίσματος. Η αξία και η σημασία του επιχειρηματικού απορρήτου αυξάνεται ανάλογα με τη σημασία των ευαίσθητων και απόρρητων στοιχείων του. Πρόκειται, ωστόσο, για μια έννοια πολυσύνθετη. 

Επιμέρους κατηγορίες

Η έννοια του επιχειρηματικού απορρήτου εμπεριέχει ειδικότερες κατηγορίες, που δεν οριοθετούνται απολύτως μεταξύ τους. 

Εμπορικό Απόρρητο

Εμπορικό απόρρητο θεωρείται κάθε σημαντική εμπορική πληροφορία, η οποία δεν είναι ευρύτερα γνωστή ούτε προσβάσιμη σε τρίτους. Αξιώνεται όμως να έχει πραγματική ή δυνητική αξία για την επιχείρηση, που της προσδίδει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Επίσης, ο κάτοχός της να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να την κρατήσει μυστική 

Στην έννοια αυτή εμπίπτουν απόρρητα εμπορικής και οργανωτικής φύσης της επιχείρησης. 

 

Εμπιστευτική πληροφόρηση

Οι εμπιστευτικές πληροφορίες διακρίνονται από τα εμπορικά απόρρητα, καθώς δεν συνδέονται άμεσα (παρά μόνον έμμεσα) με την εμπορική δραστηριότητα της επιχείρησης. Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται πληροφορίες, οι οποίες είναι δυνατόν να θεωρηθούν ως εμπιστευτικές, στο μέτρο που η αποκάλυψή τους θα μπορούσε να βλάψει σοβαρά την επιχείρηση.

 

Βιομηχανικό Απόρρητο

Το βιομηχανικό απόρρητο είναι κάθε γεγονός που σχετίζεται με συγκεκριμένη επιχείρηση-τα συμφέροντα της οποίας εξυπηρετεί και είναι γνωστό σε στενό, μόνον, κύκλο προσώπων, υποχρεωμένων σε μυστικότητα. 

Κατά το νομοθέτη: «...βιομηχανικά απόρρητα αποτελούν κυρίως οι τεχνικές πληροφορίες, στοιχεία ή γνώσεις που αφορούν σε μεθόδους, εμπειρίες ή δεξιοτεχνίες, που έχουν πρακτική εφαρμογή ιδιαίτερα στην παραγωγή αγαθών και παροχή υπηρεσιών, εφ' όσον δεν έχουν γίνει ευρύτερα γνωστά» (άρ. 21 §1 ν. 1733/1987).

Απόρρητη τεχνογνωσία (know-how)

Στην έννοια της απόρρητης τεχνογνωσίας (know how) εμπίπτει η γνώση, μεθοδολογία και τεχνική εμπειρία, σχετικά με τους τύπους και τον τρόπο κατασκευής και εμπορίας προϊόντων και αγαθών. 

Η απόρρητη τεχνογνωσία, παρά τη διακριτή της αναφορά στη νομολογία αντιμετωπίζεται, συνήθως, ως ειδικότερη έκφανση του εμπορικού ή, αντίστοιχα, του βιομηχανικού απορρήτου.

 

 

Το περιεχόμενο του επιχειρηματικού απορρήτου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών και δεδομένων, που σχετίζονται με το σύνολο της επιχειρηματικής δραστηριότητας.  Γίνεται, κατά τούτο, εύκολα αντιληπτή η αξία και σημασία του για την επιχείρηση και, πολύ περισσότερο, η σημασία της διασφάλισής του. 

Ο νομοθέτης έχει ήδη λάβει τις σχετικές πρόνοιες για την προστασία του˙ έχει, ήδη, προσδιορίσει τις συνέπειες και κυρώσεις για τους παραβάτες. 

Στην επιχείρηση εναπόκειται η αξιοποίηση των σχετικών ευχερειών και στους νομικούς της παραστάτες ο σχετικός σχεδιασμός. Περί αυτών όμως σε επόμενη αρθρογραφία μας.

 

ΣταύροςΚουμεντάκης

ManagingPartner

Koumentakis and Associates Law Firm 

Σημ.: Το παρόν άρθρο σε πλήρη μορφή


 

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ