Επικίνδυνες Αποστολές

Σε παλαιό στρατόπεδο θα γυριστούν οι «Επικίνδυνες Αποστολές»

Σε παλαιό στρατόπεδο θα γυριστούν οι «Επικίνδυνες Αποστολές»

Τα γυρίσματα είχαν διακοπεί λόγω του κορωνοϊού