Επιμόρφωση

Ολοκληρώθηκε ο 7ος Κύκλος Επιμόρφωσης των Υποψηφίων Θετών Γονέων από την Περιφέρεια Κρήτης

Ολοκληρώθηκε ο 7ος Κύκλος Επιμόρφωσης των Υποψηφίων Θετών Γονέων από την Περιφέρεια Κρήτης

Οι επιμορφωτικές ενότητες προσέφεραν τις απαιτούμενες γνώσεις στους υποψήφιους θετούς γονείς

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ