Επωνυμία

Αλλαγή επωνυμίας και διακριτικού τίτλου της Eurobank

Αλλαγή επωνυμίας και διακριτικού τίτλου της Eurobank

Τροποποιείται η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της Διασπώμενης σε «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» και «Eurobank Holdings» αντιστοίχως